Toplista

! tesztüzem/szemléltető funkció – az oldal még nem szolgáltat, kérjük türelmed

E-könyv vásárláskor tett fogyasztói kérelem és nyilatkozat

 

Annak tudatában, hogy Magyarországon az e-könyv nem „könyv”, hanem szolgáltatás és mint ilyen, jelen vásárlással 14 napig felmondási jog illet meg mielőtt szolgáltató a 15. napon megkezdené a szolgáltatás teljesítését, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pontja alapján, vásárlásommal egyidejűleg a következő nyilatkozatot teszem:
• Kifejezetten kérem és beleegyezek, hogy szolgáltató a megvásárolt e-könyvnek, mint szolgáltatásnak a teljesítését az engem megillető 14 napos felmondási időn belül, a vásárlásom befejeztével megkezdje,
• egyben tudomásul veszem, hogy az e-könyv vásárlástól számított 14 napon belüli letöltésével a szolgáltatás egésze teljesítetté válik és felmondási jogomat elveszítem.

Ha nem minősülsz fogyasztónak, ezen nyilatkozat téged nem érint.
Fogyasztónak tekintünk, ha vásárlásodat magánszemély vásárló típussal hajtod végre.

Arról, hogy jogszabály alapján ki minősül fogyasztónak, továbbá a fogyasztót megillető felmondási jogról információ az ÁSZF 8. pontban.

Vissza az előző oldalra